Có nên học nối mi nâng cao online hay không?

Có nên học nối mi nâng cao online hay không? Khóa học nối mi hiện nay thường chia ra khóa học cơ bản và khóa học nối mi nâng cao để đáp ứng nhu cầu học nghề của các học viên. Nhiều người lựa chọn đăng ký học khóa cơ bản tại trường dạy nghề…