Tư vấn thủ tục mở văn phòng đại diện

0

Trước tiên, Chúng tôi – Công ty OCEANLAW cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng, sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục mở văn phòng đại diện của chúng tôi. Về yêu cầu của Quý khách hàng, chúng tôi có văn bản phúc đáp như sau:

Chức năng hoạt động của Văn phòng đại diện:

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam “Văn phòng đại diện (VPĐD) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó”, cụ thể quyền và nghĩa vụ như sau:

– Thực hiện chức năng văn phòng giao dịch;

Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của Công ty tại Việt Nam;

Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của Công ty;

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của Công ty;

– Các hoạt động khác mà pháp luật cho phép.

Tư vấn thủ tục mở văn phòng đại diện

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện chuẩn bị:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (OceanLaw cung cấp) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

 – Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm (Hợp pháp hóa lãnh sự);

 – Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất (Hợp pháp hóa lãnh sự);

 – Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế (Dịch công chứng).

– Bản sao hộ chiếu/chứng minh thư nhân dân của người đứng đầu văn phòng đại diện;

 – Hợp đồng thuê địa điểm đặt văn phòng đại diện.

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp sẽ được OceanLaw dịch ra tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam; bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Phạm vi công việc Oceanlaw:

– Tư vấn cho quý khách hàng quy trình chuẩn bị, kiểm tra tính hợp lệ các tài liệu mà khách hàng cung cấp;

– Soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc mở văn phòng đại diện của công ty mẹ (công ty nước ngoài) tại Việt Nam;

– Đại diện doanh nghiệp giao dịch, tiến hành các công việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và cấp phép;

– Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Dấu và Giấy chứng nhận con dấu Văn phòng đại diện;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời cơ quan có thẩm quyền, nhận kết quả và khiếu nại nếu có;

Hỗ trợ khách hàng thực hiện các nghĩa vụ phải thực hiện của văn phòng đại diện phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành sau khi được cấp phép;

– Thay mặt khách hàng hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng các loại giấy tờ từ nước ngoài;

4.    Thời gian thực hiện

Thời gian xin cấp phép văn phòng đại diện: 15  ngày làm việc kể từ ngày Oceanlaw nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.