Hóa đơn giá trị gia tăng và những điều cần biết

0

Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không chỉ nâng cao được tính tự giác trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế mà còn có tác dụng tích cực bảo hộ sản xuất kinh doanh hàng nội địa. Kế toán không chỉ tìm hiểu về mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử, về các hình thức hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp, về cách thức xử lý hóa đơn có sai sót,… mà còn nên có những kiến thức căn bản về hóa đơn giá trị gia tăng bởi đây là một loại thuế mà đa số doanh nghiệp đều áp dụng.

1. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra

Doanh nghiệp khi bán hàng, cung ứng dịch vụ cần lập hóa đơn theo quy định và giao cho người mua hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo đúng các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT, kể cả trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng phải hợp lý, chặt chẽ và đúng nguyên tắc theo quy định của luật và cơ quan tài chính thì hóa đơn đó mới được cơ quan thuế chấp nhận.

Lưu ý:

– Các văn bản và chứng từ nêu trên đều phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo đúng qui định của pháp luật.

– Chỉ xuất hoá đơn đối với các hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh đã được đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư, hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Khi xuất hóa đơn, phải ghi đúng mức thuế xuất áp dụng theo quy định của BTC đối với những hàng hóa, dịch vụ đó. Đặc biệt doanh nghiệp cần phải chú ý đến câu chữ khi viết hóa đơn.

2. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào

Để đủ điều kiện khấu trừ và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, doanh nghiệp cần phải lưu ý đặc biệt đối với hóa đơn GTGT đầu vào của doanh nghiệp.

Hóa đơn đầu vào có giá trị từ 20 triệu trở lên: Điều kiện bắt buộc với hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu là phải chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với tài sản cố định: Nếu tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (trừ ô tô sử dụng cho vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng, thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng đó sẽ không được khấu trừ, nếu là ngành nghề là vận tải thì sẽ được khấu trừ.

Hóa đơn thuê văn phòng, trụ sở: Nhiều doanh nghiệp thuê văn phòng là các căn hộ, nhà của các cá nhân không phát hành hóa đơn giá trị gia tăng. Do đó bên cho thuê phải lên cơ quan thuế mua hóa đơn bán hàng để phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp và nộp các loại thuế, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. 

Đối tượng nào bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp? 

Làm thế nào để có thể gõ dấu tiếng Việt trên phần mềm HTKK?

Hóa đơn đã kê khai năm trước năm sau hạch toán: Đối với hóa đơn nếu đã kê khai trên tờ khai của năm nay, nhưng lại không đưa vào hạch toán của năm nay mà lại sang năm sau, thì giá trị gia tăng của hóa đơn của năm đó sẽ không được khấu trừ.

Xử lý tình huống khi bị mất hóa đơn đầu vào: Trường hợp doanh nghiệp mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thì phải photo lại, và xin xác nhận sao y bản chính của công ty xuất hóa đơn. Tuy vậy, phần thuế giá trị gia tăng của hóa đơn bị mất này sẽ không được khấu trừ.

Tra cứu thông tin hóa đơn của đối tác: Một thao tác nhỏ giúp doanh nghiệp kiểm tra việc phát hành hóa đơn của doanh nghiệp đối tác là kiểm tra tại trang web: tracuuhoadon.gdt.gov.vn.

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.